Dlaczego szkolenia z pierwszej pomocy są tak istotne?

pomoc

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia życia lub niebezpieczeństwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest obowiązkiem każdego obywatela. Nieudzielenie pomocy w sytuacji, gdy było to możliwe i nie zagrażało bezpieczeństwu osób postronnych i osobie mogącej udzielić pomocy, zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. 

 

To tyle, jeśli chodzi o obowiązek i co mówią przepisy. W rzeczywistości różnie bywa z umiejętnościami udzielania pomocy obcemu człowiekowi, dziecku czy osobie bliskiej. Dodatkowym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na zachowania ludzi będących wokół osoby poszkodowanej jest stres i zaskoczenie. Często jest mnóstwo gapiów a mało osób, które wiedzą, jak należy się zachować i co zrobić.

Pierwsza pomoc. Co to właściwie jest i jakie ma znaczenie?

 

Pod określeniem udzielania pierwszej pomocy kryje się zespół czynności wykonywanych w sytuacji zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, zachłyśnięcia czy utraty przytomności. Czynności te mają na celu utrzymanie przy życiu tych,  których problem dotyczy do czasu przejęcia jej przez osoby wykwalifikowane w czynnościach ratowniczych.

 

Sprawa jest o tyle poważna, że każdy niezależnie od okoliczności, wieku, płci, wykonywanej pracy, w domu, w miejscu publicznym, zawsze może znaleźć się w sytuacji osoby poszkodowanej, która będzie potrzebowała pomocy. Każdy może też znaleźć się w sytuacji osoby, która będzie musiała umieć udzielić pomocy. Warto wiedzieć, co należy zrobić. Ceną jest życie i zdrowie, a na niekorzyść działa czas. Im szybciej osoba potrzebująca otrzyma pomoc, tym ma większe szanse na powrót do zdrowia.

Szkolenia z pierwszej pomocy – Poznań

 

Kursy pierwszej pomocy w Poznaniu organizowane są w formie indywidualnej, grupowej, dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dla pracowników różnych firm i instytucji. Celem szkoleń jest przygotowanie jak największej ilości osób w różnym wieku, do udzielania pomocy oraz wyrobienie odpowiednich nawyków w zachowaniu. W kursach skierowanych dla dzieci ważnym jest nauczenie ich jak wezwać pomoc, jak się zachować. W zależności od wieku uczestników zajęcia mają nieco inny przebieg, ale każdy uczestnik na kursie zdobywa wiedzę i umiejętności, jak uratować życie innej osoby.

 

Gdzie szukać kursów? Czym się kierować i na co zwrócić uwagę?

 

Oferta kursów z pierwszej pomocy jest dużo. Często organizowane są przez firmy specjalizujące się w pomocy medycznej zatrudniających ratowników, lekarzy, przez szkoły medyczne, straż pożarną, policję. Są też obowiązkowym elementem kursów na prawo jazdy. Zastanawiając się, jaki kurs i gdzie wybrać, warto przejrzeć, jakie zagadnienia są poruszane na kursach organizowanych przez różne firmy. Nie wystarczy sama sucha teoria i slajdy. Przeglądając oferty, warto zwrócić uwagę na takie, których szkolenia pierwszej pomocy w Poznaniu mają w programie dużo ćwiczeń praktycznych, bo to one mają wartość, która ma duże znaczenie w późniejszej umiejętności oceny sytuacji i szybkiego reagowania na zagrożenie życia u osoby poszkodowanej. Warto zapoznać się też, jakim dysponują sprzętem dydaktycznym, ile i jakich mają fantomów do ćwiczeń, jakie mają opinie byłych klientów. Szkolenia z zakresu ratowania życia warto co pewien czas powtarzać, wiedzę i umiejętności uzupełniać, aby być na bieżąco z umiejętnościami i wiedzą.