Jak naprawić posadzkę betonową?

posadzka

Uszkodzenia betonowych posadzek w zakładach przemysłowych, warsztatach samochodowych czy podziemnych garażach stanowią problem nie tylko estetyczny. Nierówna, krusząca się bądź popękana nawierzchnia może utrudniać prowadzenie procesów technologicznych, wypoziomowanie maszyn oraz transport wewnątrz hal. Poza tym powłoka, która utraciła pierwotną spójność, narażona jest na przyspieszoną erozję pod wpływem czynników zewnętrznych. Z tego względu regeneracja stanowi konieczność, kiedy tylko stwierdzone zostaną uszkodzenia. Jak naprawić popękaną posadzkę betonową?

Naprawa podsadzek przemysłowych – kiedy jest konieczna?

Posadzki betonowe wymagają naprawy lub regeneracji w obliczu kilku objawów. Zazwyczaj trzeba ją przeprowadzić w przypadku stwierdzenia występujących na nich rys, szczelin, odprysków, kruszenia się powierzchni bądź zapadania całej płyty. Regeneracja posadzki betonowej dotyczy sytuacji, kiedy powłoka płyty ulega zużyciu w wyniku eksploatacji. Naprawy związane są najczęściej z koniecznością usunięcia wad konstrukcyjnych i konsekwencji nieprawidłowego wylania betonu. Niezależnie od powodu występowania uszkodzeń, metodę naprawy należy dostosować do rozmiaru stwierdzonych ubytków.

Jak naprawić posadzkę betonową? Najczęściej stosowane metody

Do najczęściej stosowanych sposobów naprawy usterek w betonowych posadzkach należą:

  • iniekcje i zszycia rys i szczelin;
  • częściowa wymiana fragmentu;
  • nadbetonowanie nowej warstwy;
  • całkowita wymiana płyty.

Trzeba pamiętać, że każdy rodzaj napraw posadzek wiąże się zwykle z poważnymi kosztami, a czasem również przerwą technologiczną w zakładzie przemysłowym. Z tego względu niezwykle istotne są prawidłowa konserwacja powierzchni i odpowiednie warunki eksploatacji, pozwalające uniknąć uszkodzeń.

Jak naprawić posadzkę betonową z widocznymi pęknięciami?

Naprawa posadzek przemysłowych często dotyczy usuwania widocznych rys i szczelin o różnej głębokości. Ich eliminacja ma duże znaczenie ze względu na funkcję nośną powierzchni. Zwykle do usuwania pęknięć stosuje się metodę wtłaczania materiału spajającego do rysy lub szczeliny. Spoiwem tym muszą być związki silnie wiążące, zapewniające trwałość naprawy. Do najczęściej stosowanych zalicza się wypełnienia żywiczne (żywice epoksydowe, akrylowe lub polimerowe), a także spoiwa mikrocementowe. Materiały te wtłaczane są do szczelin pod niskim lub średnim ciśnieniem. Czasami stosuje się również uszczelnienia poliuretanowe.

Jak naprawić poważnie uszkodzoną posadzkę przemysłową?

Jak naprawić popękaną posadzkę betonową? W przypadku bardzo poważnych uszkodzeń stosuje się zazwyczaj nadbetonowanie, a gdy jest ono niemożliwe – całkowitą wymianę uszkodzonej płyty na nową. 

W przypadku nadbetonowania poziom posadzki ulega podniesieniu, co czasem stanowi powód wykluczenia tej właśnie metody. Jeśli jednak wybetonowanie dodatkowej warstwy jest możliwe, należy pamiętać o tym, że beton w niej musi być co najmniej tak wytrzymały, jak w tej pierwotnej. Trzeba również uwzględnić kwestię skurczu materiału, wywołującego silne naprężenia w nowej warstwie. Z tego względu zakłada się specjalne siatki przeciwskurczowe bądź zbrojenie rozproszone. Nadbetonowanie nowej warstwy posadzki przemysłowej jest metodą znajdującą zastosowanie także w przypadku pierwotnego niedoszacowania nośności płyty. Jeśli obciążenia mają być większe, niż zakładano pierwotnie, konieczne staje się również wzmocnienie dotychczasowej wylewki.

Wymiana całkowita posadzki przemysłowej jest rozwiązaniem ostatecznym ze względu na czasochłonność oraz poważne koszty. Wykonuje się ją w sytuacji stwierdzenia poważnych, niemożliwych do usunięcia błędów wykonawczych. W takiej sytuacji dotychczasową, uszkodzoną posadzkę należy rozkuć i usunąć, a na jej miejsce wylać nową. Konieczne jest ponowne zaizolowanie podłoża oraz jego zagęszczenie.

Niezależnie od rodzaju napraw bądź regeneracji, których wymaga posadzka przemysłowa w zakładzie produkcyjnym, magazynie czy garażu, najlepiej prace te zlecić specjalistom. Nieprofesjonalne wykonanie wypełnień szczelin czy pęknięć skutkować może dalszym niszczeniem i pociągać za sobą kolejne, niemałe koszty.