Jaki środek na chwasty w warzywach?

pole

Chwasty to nieproszone rośliny w uprawach, obniżają jakość plonu, przenoszą choroby oraz konkurują z roślinami o składniki pokarmowe i o słońce. Chwasty dzieli się na rośliny dwuliścienne oraz jednoliścienne. Poznaj kryteria tego podziału i dowiedz się, jakie opryski na chwasty w warzywach pozwolą Ci cieszyć się z dorodnych plonów.

Podział chwastów, dlaczego ta wiedza jest istotna?

Chwasty dzieli się pod względem ich budowy. Wyróżnia się roślinny jednoliścienne oraz dwuliścienne. Najpopularniejszymi chwastami jednoliściennymi są wszystkie gatunki traw. Nazwa wywodzi się od ilości liści, które dany gatunek wytwarza w zarodku. Trawy wytwarzają jeden liścień, pozostałe rośliny — dwa. Ten podział ma duże znaczenie w rolnictwie, ponieważ determinuje rodzaj środka chwastobójczego, który będzie skuteczny na chwasty, a bezpieczny dla rośliny uprawnej.

Środki selektywne stosowane do ochrony przed chwastami działają jedynie na konkretną grupę chwastów. Mając tę wiedzę, można wybrać skuteczny środek na chwasty w warzywach.

Działanie środków chwastobójczych

Środki chwastobójcze wykazują działanie kontaktowe lub układowe. Preparaty o działaniu kontaktowym są najbardziej skuteczne, kiedy trafiają na liście roślin. Wnikają do wnętrza tkanek i tam hamują procesy życiowe i zaburzają szlaki metaboliczne. Środki ochrony roślin o działaniu układowym, doglebowym muszą wniknąć do wiązek przewodzących, mogą być pobierane przez korzenie chwastów.

Wyróżnia się środki selektywne, działające na określoną grupę roślin oraz herbicydy totalne. Herbicydy totalne są skuteczne na większość roślin, dlatego zakres ich stosowania ogranicza się zwykle do usuwania chwastów przed wysiewem roślin. Są często stosowane w ogrodnictwie, np. przed założeniem trawnika.

Ochrona warzyw przed chwastami

Warzywa to rośliny dwuliścienne, chroniąc je przed chwastami, używa się zwykle środków niszczących rośliny jednoliścienne, czyli trawy. W uprawach warzyw występują również uporczywe chwasty dwuliścienne, które należy zwalczać. Istnieją skuteczne preparaty powschodowe, którymi można zwalczać chwasty dwuliścienne w uprawie warzyw. Środek do ochrony np. marchwi, pomidora oraz ziemniaka przed chwastami dostępny jest na stronie https://superplony.pl/pl/p/Sencor-Liquid-600-SC-1L/623.

Preparat nie uszkadza wschodów roślin, dlatego może być stosowany po wysianiu nasion, a nawet w fazie wzrostu pierwszych liści właściwych. Za pomocą tego herbicydu zwalcza się najczęściej występujące chwasty w uprawach (komosa, gwiazdnica, starzec zwyczajny, tasznik, tobołek, żółtnica). Substancją czynną herbicydu jest związek z grupy triazynonów.

Herbicydy cechują się różnym czasem karencji — to minimalny okres od zastosowania środka do zbiorów roślin. Ten czynnik determinuje termin, w którym dany środek można zastosować w uprawach. W czasie wzrostu roślin wykonuje się zwykle zabiegi preparatami nalistnymi — herbicyd nie uszkadza roślin uprawnych, działa jedynie na daną grupę chwastów.

Usuwanie chwastów — kilka wskazówek

Warzywa o małych, delikatnych liściach są roślinami wrażliwymi na zachwaszczenie, dlatego należy usuwać chwasty z pola uprawnego oraz z grządek. Szczególnie narażone na zachwaszczenie są warzywa liściowe oraz korzeniowe. Przed wysianiem nasion należy dobrze oczyścić pole. Brak chwastów podczas wschodów roślin zapewni im optymalną przestrzeń do wzrostu. Inny, polecany sposób na chwasty w warzywach to uprawa roślin odpornych na zachwaszczenie.

Warto sięgać po preparaty, które wykazują ograniczone ryzyko wystąpienia odporności u chwastów. Skuteczna ochrona przed chwastami polega na połączeniu zabiegów chemicznych z mechanicznymi — to podstawa zrównoważonego rozwoju. Chwasty powinno się usuwać z pola przed ich kwitnieniem. Dotyczy to głównie roślin, które rozmnażają się za pomocą nasion — np. trawy, tasznik, tobołki, rdest. Częste koszenie międzyrzędzi w polach znacznie ograniczy ilość nasion roślin dzikorosnących, które mogą trafiać na pola uprawne.

Decydując, jaki środek na chwasty w warzywach powinno się zastosować, należy wziąć pod uwagę roślinę uprawną oraz termin zbioru plonów. Herbicydy stosuje się z uwzględnieniem okresu karencji dla ludzi. Takie zachowanie zapewnia bezpieczeństwo żywności.