Startup Support

Twoja droga do sukcesu!

Firma

Podstawą kreacji pieniądza

Kreowanie się pieniądza może wystąpić także przez bank centralny. Tam jest uznawany jako baza monetarna. Pełni on podobną funkcję, jak złoto w systemie waluty złotej. Taka baza jest podstawą zwiększenia się obiegu pieniężnego. Ma to na celu zwiększenie podaży pieniądza. Wynika to z faktu, że część bazy monetarnej jest przeznaczona na depozyty, oszczędności. W ten sposób banki komercyjne mogą kreować pieniądz w postaci udzielanych kredytów. Dlatego wielkość podaży pieniądza wynika głównie od wielkości bazy monetarnej, jak i mnożnika bazy monetarnej. Zapewnienie sobie takich działań wydaje się być bardzo skuteczne. Także firmy muszą przemyśleć swoją sytuację finansową. To pozwoli im dowiedzieć się, jakich zmian musieli by dokonać w kierunku zapewnienia rozwoju finansowego swojej działalności. Możliwe, że przydatne okaże się dla nas współpracowanie z bankami, które są w stanie udzielić nam odpowiedniej pożyczki, kredytu. W ten sposób zwiększają się nasze dochody, które mamy zamiar przeznaczyć na odpowiedni ku temu cel.